Not known Factual Statements About הטרדה מינית

מנוחה לעובד לא יהודיעבודה בשבתכניסה לפורוםייעוץ משפטי

אני ראש היחידה למיניות ומניעת פגיעה בשפ"י – השירות הפסיכולוגי הייעוצי. הזמן קצר ואני רוצה לשתף בשתי מורכבויות – יש עוד הרבה – שאני יכולה להגיד משיחות שלנו עם בני נוער ומההתערבויות שאנחנו עושים כל הזמן בכיתות. האחת, אני חייבת להגיד פה, שאנחנו כל הזמן מקבלים פניות של בני נוער שמדווחים לנו על מקרים.

אני חוששת גם קצת מההיכרות שלי עם המורים שנפגשתי אתם במהלך רוב שנותי כאם. אני שואלת את הבנות שלי לא מעט פעמים, בעקבות פרשיות, האם היו דיונים בכיתה, האם דיברתם, האם זה עלה כך או אחרת, התשובה היא לרוב שלילית.

טענה נוספת היא כי קשה להבדיל בין המותר לאסור וכי הגבולות מטושטשים.

פה אני מגיעה לנקודה חשובה. אחד הדברים שהכי קשים לי בפרשה הזאת ובעובדה שאנשים היו שם וצילמו נוגעת למשהו יותר רחב, וזה על האחריות החברתית שלנו בהתמודדות עם התופעות האלה. יש שורה של חוקים: חובת דיווח, אי-מניעת פשע ויש החוק שהוא לא תעמוד על דם רעך – שורה של חוקים שהרעיון שעומד מאחוריהם הוא באמת אחריות חברתית.

פיצויי על אי תשלוםשעות נוספותתשלום גלובליכניסה לפורוםייעוץ משפטי

זכות השימועפיטורים ללא שימועשימוע לפני פרישהתביעה נגד רשת פוקסכניסה לפורוםייעוץ משפטי

בנסיבות מסוימות, קבע בית הדין, גם היענות של ממונה ליוזמתה של מי שכפופה לו לפיתוח קשר כלשהו עמו, יכול להיחשב ניצול יחסי מרות. בית הדין ביקש להנחיל נורמות התנהגות רצויות במקום עבודה, נקיות מניצול מרות, ולכן הוא קובע: ישקול הממונה את צעדיו, וככל שזיהה יוזמה או פיתוי מצידה של עובדת, אשר קשורות קשר ישיר להיותו בעל היכולת לשמר או להיטיב את מעמדה של אותה עובדת – הרי שהאחריות להימנע ממגע מיני עמה מוטלת עליו.

שלחו כתבההרשמה לניוזלטרעיתון שישי לחודש מתנה! שתף ב- שתף ב-

גם בחינוך הדתי, גם בחברה הערבית, גברים ונשים, והמטרה שלהם מעבר לפיקוח להגיד לבית הספר: בואו נראה מה מקשה עליך להעביר את זה, בואו נראה באיזה שיעורים אתה צריך עזרה. אין לנו התנגדות לכניסה של גופים מוכרים ואיכותיים, אבל זה לא יכול לבוא במקום. ואנחנו יודעים ממחקרים שבסופו של יום ילד, כשהוא במצוקה, הוא לא צריך את המומחה, הוא צריך מישהו שהוא ירגיש שאכפת לו עליו, ומי שיהיה שם לפני הגוף החיצוני ואחרי הגוף החיצוני זה האנשים של המערכת.

  מחשבון דמי הבראה    מחשבון הלנת שכר   מחשבון check here פיצויי פיטורין

החוק למניעת הטרדה מינית מאוד ברור כשמדובר בהצעות מיניות וסירוב מצד העובדת. רוב המקרים לא כאלו פשוטים, נמצאים לכאורה בשטח האפור של החוק, כאשר העובדת הסכימה לקשר המיני, אפילו יותר מפעם אחת, ואז בייעוץ המשפטי מתגלה שההסכמה לא היתה שלמה וחופשית, אלא כי האיש הוא בוס, ממונה עליה, העבודה יקרה לה, הפרנסה בבית עליה.  

עיקול משכורתעיקול פנסיה ופיצוייםכניסה לפורוםייעוץ משפטי

רילוקיישןשיפור הביטחון העצמיתשובה אחרי ראיוןכניסה לפורוםייעוץ משפטי

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Not known Factual Statements About הטרדה מינית”

Leave a Reply

Gravatar